Henrik Ankarcrona

”Vi på Stall Ankarcrona har använt oss av Guldmanetäcket under en längre tid. Vi märker en stor skillnad på hästar som är spända i ryggen. Vi uppfattar det som att våra hästar uppskattar täcket och har en mycket kortare ”startsträcka” efter det att vi suttit upp! Vi använder även täcket efter ridning på hästar som blir väldigt trötta i muskulaturen i slutet av ett ordentligt pass, på detta sätt förkortar vi återhämtningen av musklerna. Vi rekommenderar alla att använda Guldmanetäcket”!

Vänliga hälsningar
 Henrik Ankarcrona