John Österdahl

John Österdahl, leg veterinär, VMD,  har gjort praktik i Tyskland och Holland samt arbetat på en klinik i Holland. Idag är jag  privatpraktiserande sportveterinär med ambulerande verksamhet hos några av de största ryttarna i Sverige.

Jag  rekomenderar  Guldmane-täcket då jag  märker av att hästarna påverkas positivt av det. ”Till och med de mest spända hästarna har visat mycket goda resultat efter användandet”, tycker jag. Dess avslappnande effekt samt faktumet att hästarnas blodcirkulation ökar, anser jag  är några av de största fördelarna med täcket. Det har även visat sig att ökad blodcirkulation påverkar hästarnas behandlingar väldigt positivt, till exempel behandling av ryggproblem. ”De återhämtar sig mycket snabbare, enligt min uppfattning.  Jag vill specifikt  nämna   Guldmane-täckets halsdel, och tala om hur ”utomordentligt genomtänkt” det är. Hur goda effekter det ger på hästarna och deras spänningar kring  just nacke och hals.

Jag som veterinär rekommenderar Guldmane-täcket och  Halsdel.

Hälsningar
Vet: John Österdahl